Απάντηση ΙΝΚΑΤρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔΤ 369 20.11.2012 
ιδιαίτερη κοινοποίηση στους Προέδρους Δ.Σ. & Διευθ. Συμβ/λους των:
1. Εταιρείες Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας, 2. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 3. Ιατρικούς και Φαρμακευτικούς συλλόγους, 4. Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια, 5. Ασφαλιστικές Εταιρείες –Ιδιωτικές Ασφάλειες, 6. ΔΕΗ και Εταιρείες Ηλεκτρικής Ενέργειας, 7. Εταιρείες Ύδρευσης, 8. Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Ι.Ι.Ε.Κ., 9. σχολές.
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αξιότιμοι,
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε από το Δελτίο Τύπου 352 (12/6/12) του ΙΝΚΑ (από εφημερίδες, περιοδικά, μπλογκς, ιστολογία κτλ), έχουμε καταφύγει στην Δικαιοσύνη κατά της εγκύκλιου ΠΟΛ 1077, η οποία θα εκδικαστεί στις 13 Φεβρουαρίου 2013 στο ΣτΕ.
Εκτός από τα ανωτέρω το νομικό σας τμήμα καθώς και το τμήμα τύπου και δημοσίων σχέσεων οφείλουν να είναι -και είναι- ενήμερα, τέλος έχετε δεχτεί τις επιστολές διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, που στάλθηκαν από τους πολίτες.
Παρόλα αυτά για λόγους επιπρόσθετης επιμέλειας σας στέλνουμε αυτή την υπενθύμιση, ότι, δεν έχετε κανένα δικαίωμα ούτε υποχρέωση, να δώσετε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σας πουθενά, διασφαλίζοντας έτσι την Ασφάλεια, τη Ζωή, την Περιουσία και Ελευθερία των Πολιτών, που σας εμπιστεύτηκαν και συντηρούν την επιχείρησή σας.
Από την Εθνική, την Κοινοτική, τη Διεθνή Νομοθεσία, το Σύνταγμα, τους Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και από τα κεκτημένα του Καταναλωτικού Κινήματος, δεν επιτρέπεται να διαβιβάσετε οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο ή πληροφορία σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή πρόσωπο.
Μ ό ν ο   η   Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η  μπορεί να προβαίνει σε άρση του απορρήτου και να ζητά τέτοιες πληροφορίες.
Η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών προστατεύεται.
Κάθε διαρροή τέτοιων δεδομένων και πληροφοριών συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις και αστικές ευθύνες από την υπάρχουσα νομοθεσία, δεν νομιμοποιείται από ήδη τεθείσες -ή και μελλοντικές - υπογραφές του πελάτη σας (κάτω από την πίεση της συναλλαγής ή με ελλιπή ενημέρωση κλπ), με συμβατικό ή ηλεκτρονικό τρόπο σε «ψιλά γράμματα και παραπομπές εντύπων» και οπουδήποτε αλλού.
Η εκχώρηση προσωπικών δεδομένων των πελατών σας στην Γ.Γ.Π.Σ. (δηλαδή στον σημερινό, κρατικό μηχανισμό που βρίσκεται σε απορρύθμιση λόγω της γνωστής κατάστασης περίεργης εποπτείας ξένων) και το αδύνατο του αποκλεισμού διαρροών τους σε τρίτους –πιθανόν και σε κακοποιούς- σας καθιστά υπεύθυνους για την ζημιά που θα προξενήσει αυτή η διαρροή. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων οι πελάτες και οι συναλλασσόμενοί σας, δικαίως θα ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.
Επίσης διαρροή τέτοιων δεδομένων και πληροφοριών δεν νομιμοποιείται από τυχόν αντισυνταγματικά νομοθετήματα όπως ο ΠΟΛ 1077. Για αυτό σας καλούμε να εφαρμόσετε την προστασία των πελατών σας υπερασπίζοντας τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής μας που θα εκδικαστεί στις 13 Φεβρουαρίου 2013 στο ΣτΕ, πρέπει να αρνηθείτε οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών δεδομένων. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας, ώστε η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών σας να παραμείνει εγγυημένη με την μη παραχώρησή τους σε κανέναν. Θεωρούμε ότι αυτό θα πράξετε, δηλαδή το καθήκον σας εκτός, αν εγγράφως και δημοσίως ενημερώσετε τους πελάτες σας για να πάρετε από κοινού την αποφάσεις σας, καθώς και για την τέτοια επιλογή σας & το ΙΝΚΑ.
Επιπρόσθετα κάνουμε έκκληση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να πάρει ρητή θέση ως υπεύθυνη απέναντι στον πολίτη, όταν ήδη αθρόα νομοθετήματα κρίθηκαν αντισυνταγματικά. Όπως άλλωστε, η αναγραφή του θρησκεύματος προκάλεσε την αυτεπάγγελτη παρέμβασή της, ζητούμε το ίδιο και για την ΠΟΛ 1077.