Απάντηση ΙΝΚΑΤρίτη, 15 Μαρτίου 2016

15 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

                        ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ-ΔΤ-554/15.03.2016

15 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

46 χρόνια ΙΝΚΑ: η Γνώση είναι Δύναμη
Το ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ είναι η μεγαλύτερη σε δράση και αποδοχή ένωση καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Νότου.
Ειδικές δράσεις για την προστασία Ελλήνων Καταναλωτών.
Οι Θέσεις μας για την Πολιτική Αγοράς – Καταναλωτή, προς τους Κοινωνικούς Εταίρους

Προς την Κυβέρνηση

Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. –αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο- ακόμη και σε αρκετές από τις νέες χώρες, οι Ενώσεις Καταναλωτών παρέχουν μια ποικιλία υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές, όπως π.χ. ενημέρωση μέσα από κέντρα πληροφοριών, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις επαγγελματικού επιπέδου, τεστ προϊόντων και υπηρεσιών, έρευνες, στατιστικές, κ.λπ., συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διαφανή λειτουργία της αγοράς, συνεισφέροντας στα εθνικά συστήματα εποπτείας της και στο, εν γένει, υψηλό επίπεδο ενημέρωσης-προστασίας του καταναλωτή.
Επίσης, συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και εποπτεία Πολιτικής Καταναλωτή στη χώρα τους.
Οι καταναλωτές αυτών των χωρών απολαμβάνουν αυτές τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επειδή οι κυβερνήσεις τους επιδοτούν μέρος ή –σε ορισμένες περιπτώσεις– το σύνολο αυτών των υπηρεσιών, με τη μορφή της οικονομικής ενίσχυσης των φορέων που τις παρέχουν, δηλαδή των Ενώσεων Καταναλωτών, δεδομένου ότι το κίνημα των καταναλωτών είναι από τη φύση του ελλειμματικό. Οι σχετικοί προϋπολογισμοί κινούνται μεταξύ μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μέχρι αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τη χώρα.
Στη χώρα μας, από ιδρύσεως του ΙΝΚΑ -το 1970- μέχρι σήμερα, οι Ενώσεις Καταναλωτών ουσιαστικά αυτο-χρηματοδοτούν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους καταναλωτές, αφού η υποστήριξη από την πολιτεία είναι εξαιρετικά ισχνή αν όχι ανύπαρκτη και στις μέρες μας εντελώς ανύπαρκτες.
Είναι γνωστό ότι οι Ενώσεις Καταναλωτών στην Ελλάδα μπορούν και πρέπει να έχουν οικονομική υποστήριξη μόνο από την Πολιτεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το INKA παρέχει στους έλληνες πολίτες, μια σειρά από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο ειδικό έντυπο, αλλά πάσχουμε σε πόρους χώρους και λίγο προσωπικό.
Όμως οι υπηρεσίες αυτές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των Ελλήνων καταναλωτών και υστερούν σε πλήθος και ποικιλία σε σύγκριση με τις – γενναία επιδοτούμενες από το κράτος – υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι καταναλωτές των λοιπών χωρών της Ε.Ε.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι –σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής– ο Έλληνας Καταναλωτής, μοναδικός μεταξύ των υπόλοιπων Ευρωπαίων, αισθάνεται λιγότερο προστατευμένος στη χώρα του απ’ όσο όταν βρίσκεται σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

 

Πολιτική Καταναλωτή στην Πράξη

Στη χώρα μας, η Πολιτική Καταναλωτή υπήρξε πολιτική χαμηλής προτεραιότητας για περισσότερα από 35 χρόνια, εξαντλούνταν στην ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και υλοποιούνταν μέχρι τώρα τουλάχιστον, σχεδόν αποκλειστικά δια του … λόγου.
Οφείλουμε να θέσουμε εκ νέου τα αιτήματα του Καταναλωτικού Κινήματος και να ζητήσουμε την έμπρακτη ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας.
Τώρα είναι η ώρα να αναδείξουμε την Πολιτική Καταναλωτή σε πολιτική πρώτης προτεραιότητας.
Τώρα είναι η ώρα ο δημόσιος, ανοιχτός διάλογος για την Πολιτική Καταναλωτή που θέλουμε και θα εφαρμόσουμε για το παρόν και το μέλλον.

Το ΙΝΚΑ, με την κοινωνική εξουσιοδότηση των μελών του απ’ όλη την Ελλάδα, των 47 Ενώσεων μελών του και συνεργαζομένων Σωματείων, και των 46 χρόνων δράσης του, ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός μεσοπρόθεσμού Σχεδίου Δράσης για την Πολιτική Καταναλωτή, σχεδίου που θα περιλαμβάνει:
·         Τις ειδικές προτεραιότητες έμπρακτης πολιτικής καταναλωτή
·         Τις συγκεκριμένες δράσεις και φορείς ανταπόκρισης
·         Χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και σύνδεση των φορέων προστασίας Καταναλωτή.
·         Πρόβλεψη των πιστώσεων για την υλοποίησή τους

Το Σχέδιο Δράσης για την Πολιτική Καταναλωτή θα πρέπει:

·       να συνταχθεί στο πλαίσιο ειλικρινούς και αποτελεσματικού διαλόγου και δράσεων με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς και
·      να ολοκληρωθεί σε σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και πάντως όχι πέραν των έξη μηνών.

Βασικά στοιχεία αυτού του Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να είναι:

1.      Η ενεργοποίηση, αναβάθμιση αναδιοργάνωση και καθορισμός υποχρεώσεων των αρμοδίων Δημοσίων υπηρεσιών και φορέων και  η υποχρέωση χωρίς καθυστέρηση απάντησης στον καταναλωτή με προβλεπόμενη αυτόματη οικονομική ποινή που θα αποδίδεται στον καταναλωτή.
2.      Η ουσιαστική ενίσχυση των Ενώσεων Καταναλωτών,
·       τόσο θεσμικά ως προς τον ανεξάρτητο ρόλο τους στην ανάπτυξη και υλοποίηση Πολιτικής Καταναλωτή,
·     όσο και οικονομικά στην κατεύθυνση της επιδότησης παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ανεξάρτητης ενημέρωσης και υποστήριξης προς τους Έλληνες Καταναλωτές (θεσμοθετημένοι και επαρκείς πόροι).
3.    Η δημιουργία ανεξάρτητου οργανισμού για την πραγματοποίηση και δημοσίευση δοκιμών προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την παροχή ενημέρωσης προς τον καταναλωτή, στο πρότυπο του γερμανικού μοντέλου (Stiftung Warentest), η αλλιώς η χωρίς κόστος πρόσβαση στις υπάρχουσες υπηρεσίες χημικών αναλύσεων και μηχανικών ελέγχων.
4.      Η συγκρότηση σε ενιαίο κείμενο όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του ο Νόμος για τον Καταναλωτή.
Εν τω μεταξύ, με άμεσες ενέργειές της η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην άμεση οικονομική ενίσχυση των Ενώσεων Καταναλωτών για την υλοποίηση συγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης κατά την – δύσκολη φετινή χρονιά που συνεχίζει να δοκιμάζεται το πορτοφόλι του Έλληνα.Βαδίζοντας στα 46 χρόνια του INKA

Tο INKA δεν έχει, όπως και κανείς δεν έχει, μία «πενικιλίνη» για κάθε οικονομική και κοινωνική ασθένεια του τόπου μας. Προσπαθεί όμως να εκφράσει όλους αυτούς που υποφέρουν περισσότερο από τις ασθένειες αυτές.
Τους πολίτες-καταναλωτές, οι οποίοι δεν ζητούν τίποτε περισσότερο αλλά και τίποτε λιγότερο από το να απολαμβάνουν τη δίκαιη ανταπόδοση του έντιμου μόχθου τους, με την αγορά και χρήση ασφαλών προϊόντων και επαρκών υπηρεσιών, που αυτοί επιλέγουν, σε τιμές λογικές, εναρμονισμένες με την προσφερόμενη ποιότητα.
Οι καταναλωτές συγκροτούν ομάδες κατανάλωσης με το μεγαλύτερο απόθεμα κεφαλαίου παγκοσμίως, είναι συνεχείς μέσα στο χρόνο αλλά όχι αμετακίνητες μέσα στο χώρο των προτιμήσεών τους. Όπως και ως πολίτες. Όταν ψηφίζουν.

Φτάνει πια

Φτάνει με την καταιγίδα των τριτοκοσμικών ΄΄φθηνών΄΄ προϊόντων με το σήμα C E που σκάνε στις κουζίνες μας, στις τσέπες μας, στις κρεβατοκάμαρές μας.
Φτάνει πια με την Παράνομη Κερδοσκοπία και την Αισχροκέρδεια.
Φτάνει πια με την εξομοίωση του 1 Ευρώ προς 1 Εκατοστάρικο.
Φτάνει πια με τους Μεσάζοντες και το Παραεμπόριο.
Φτάνει πια με τη Νοθεία, τους Γ.T.O., τα Φυτοφάρμακα, τις Διοξίνες, τις Ορμόνες.
Φτάνει πια στα ληγμένα και επικίνδυνα προϊόντα στα ράφια.
Φτάνει πια άλλη τιμή στο ράφι και άλλη τιμή στο ταμείο.
Φτάνει πια στην άρνηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων.
Φτάνει πια στην άρνηση αποζημίωσης της ζημίας από τον πωλητή καθώς και των ΔΕΚΟ.
Φτάνει πια στην παραπλανητική διαφήμιση, τις τηλεπροσφορές & τα τηλεεισπρακτορεία.

Ζητούμε να τεθεί τέρμα στο διατροφικό εφιάλτη.

Φτάνει πια με την εκμετάλλευση στον τομέα της Παιδείας και της αποσκελετωμένης Υγείας.
Φτάνει πια με τα Πανωτόκια, τις Πιστωτικές Κάρτες και την εξόντωση των Ελλήνων καταναλωτών και αγοράς με τα επουράνια Ελληνικά Τραπεζικά Επιτόκια δανεισμού και τους επαναληπτικούς παράνομους εκτοκισμούς.
Φτάνει πια η χωρίς ίσους όρους καταδυνάστευση του ιδιώτη από τον οργανωτικά υπέρτερο τραπεζίτη.
Φτάνει πια με τις ανασφαλείς Ασφαλιστικές και την τρομοκρατική υποχρέωση ασφάλισης του ακίνητου αυτοκινήτου μας με απειλή προστίμου 250 ευρώ.
Φτάνει πια με τα Κέντρα Αδυνατίσματος, τις Χρονομεριστικές Μισθώσεις, τις Παραπλανητικές Πωλήσεις.
Φτάνει πια με τις κακές υπηρεσίες στον Τουρισμό και τις Συγκοινωνίες.
Φτάνει πια με τα Ελαττωματικά και Επικίνδυνα Προϊόντα, τις Πλασματικές Εκπτώσεις, τα Σχολικά Κυλικεία, τα Επικίνδυνα Παιχνίδια.
Φτάνει πια με την εκμετάλλευση της ιδιότητας του Φιλάθλου – Πελάτη των Γηπέδων.
Φτάνει πια με τη Ρύπανση και Μόλυνση του Περιβάλλοντος.
Φθάνει πια η υπονόμευση της ποιότητας ζωής στην καθημερινή μας επικοινωνία.
Φτάνει πια η ΄΄άφταστη΄΄ απονομή δικαιοσύνης, σε χρόνο αξιοποιήσιμο, -14.000.000 επισκέψεις στην Ευελπίδων το 2014-.
Διεκδικούμε το δικαίωμα στο «περιττό». Απαιτώντας σήμερα το δικαίωμα στο αυτονόητο. Την εφαρμογή των συμφωνημένων και την τήρηση του νόμου χωρίς την εξάντληση μέχρι παραίτησης του προσφεύγοντος.

Ψύλλοι στ’ άχυρα;

Η καθημερινή δημοκρατία απαιτεί καθημερινή συμμετοχή. Οι πολίτες, οι ενεργοί πολίτες, χωρίς να αδιαφορούν για τα μεγάλα εθνικά θέματα, αγωνίζονται και διεκδικούν καθημερινά τη βελτίωση της ζωής τους. Ζητάνε ψύλλους στ’ άχυρα; Όχι ασφαλώς. Δεν επιτρέπουν όμως στην, συχνά, χυδαία επικαιρότητα να τους αποπροσανατολίζει ή να τους κάνει να ξεχνούν το κόστος της ζωής, την ανισότητα μισθών προς τους άλλους πολίτες της Ε.Ε. τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την παιδεία, την υγεία και τόσα άλλα.

Ήρθε η ώρα των πολιτών

Πραγματικά ήρθε η ώρα των πολιτών. Των ενεργών πολιτών. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε και υπάρχει το INKA/Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας και οι οργανώσεις-μέλη του.
Το INKA είναι ένας φορέας που έχει βασικό σκοπό την προώθηση και υπεράσπιση των συμφερόντων όλων των πολιτών και την προαγωγή - αναβάθμιση της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, σε κάθε τομέα.
Το νόημα και το μήνυμα της συσπείρωσης των πολιτών, με τις μέχρι τώρα δράσεις αλλά και με αυτές που θα ακολουθήσουν, σε μία ένωση πολιτών-καταναλωτών, είναι αυτονόητο.
Το INKA στοχεύει στην ανάδειξη μιας οργάνωσης από τους πολίτες και όχι για τους πολίτες.
Στοχεύει στην συνειδητοποιημένη ανάπτυξη ενός διεκδικητικού κινήματος ενεργών πολιτών, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις.
Στοχεύει στην ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και στην καταπολέμηση, όχι μόνο της άρνησης, αλλά και της επίφασης συμμετοχής.
Αν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία πολιτών, είμαστε μαζί.

Ένα καλύτερο σήμερα και δραπέτευση από τους μνηματορούς προστάτες των 10.000 νεκρών στην χώρα μας.

Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο αλλά και τίποτα λιγότερο από το να απολαμβάνουμε τη χρήση δημοσίων και ιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε τιμή και ποιότητα που να αποτελούν τη δίκαιη ανταπόδοση του μόχθου και της προσφοράς μας αναλογικά προς τους άλλους συμπολίτες μας στην Ε.Ε., τιμές προϊόντων και ποιότητα προϊόντων και μισθούς ανάλογους.
Πριν από το αύριο το ζητάμε σήμερα.
Ελάτε μαζί μας. Όσο περισσότεροι τόσο πιο δυνατοί., υποστηρίξτε τις δράσεις μας.
Ένα κίνημα βάσης των ίδιων των πολιτών αναπτύσσεται σε όλη τη χώρα. Πάρτε μέρος σε αυτό ή δημιουργήστε το. Από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο. Σε κάθε πόλη και χωριό. Σε κάθε γειτονιά, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για κάθε τομέα κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Σ’ αυτό τον τόπο ζούμε και θα ζήσουμε.
Τον κληρονομήσαμε από τους γονείς μας αλλά ταυτόχρονα τον έχουμε δανειστεί απ’ τα παιδιά μας. Γι’ αυτό έχουμε την πρόσθετη ευθύνη να μη βολευόμαστε με έτοιμες απαντήσεις αποφυγής και παραίτησης σε κάθε πρόβλημα, αλλά να τις αναζητούμε και να τις επιβάλουμε.
Προσπαθώντας να διασώσουμε αυτά που κατακτήσαμε και να λάβουμε ότι μας υποσχέθηκαν.
Για να κάνουμε καλύτερο και τον τόπο και τη ζωή μας.
Ας φάνε μόνοι τους, οι πάσης φύσεως, παράνομοι κερδοσκόποι.
Εμείς όχι μόνο δε θα κάτσουμε στο τραπέζι τους, αλλά θα τους αναγκάσουμε να προσαρμοστούν για να στρώνουμε το δικό μας τραπέζι, εμείς όπως μας ανήκει.
Η επαναληπτική απόκρουση του δικαιώματος επιφέρει την αίσθηση της ματαιότητας και την παραίτηση.

Μη προχωρείτε στην αίσθηση της ματαιότητας.


Η επαναληπτική απαίτηση ικανοποίησης του δικαιώματος αναγκάζει και επιφέρει την ικανοποίηση, και την διαβεβαίωση ότι επιμένουμε ΙΝΚΑ και ο επιμένων ΝΙΚΑ

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΙΝΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών είναι πρωτοπόρος στον αγώνα για την διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του προσωπικού απορρήτου, είμαστε κατά του φακελώματος της κάρτας πολίτης και της φοροκάρτας. 


Από το 2011 συμμετείχαμε ενεργά σε ημερίδες και συλλαλητήρια ενάντια στη ηλεκτρονική διακυβέρνηση / κάρτα πολίτη. Προσφύγαμε στην δικαιοσύνη (ΣτΕ) για την ΠΟΛ 1077 που καταπατά όλες τις ελευθερίες, διαλύοντας κάθε προσωπικό απόρρητο, όπως το ιατρικό, το τραπεζικό, γυμνώνοντας έτσι τον κάθε πολίτη και μαζί με τον νόμο της αυτόματης δωρεάς οργάνων τον μετατρέπει σε υποψήφιο θύμα. 

Σε αυτά τα πλαίσια υποστηρίζουμε την συνέχιση αυτού του αγώνα, γιατί είμαστε αντίθετοι με την αριθμοποίηση του πολίτη - καταναλωτή, μέσα στις αρχές του καταναλωτικού κινήματος, που προφυλάσσει την ζωή και την περιουσία των καταναλωτών. 
Το ΙΝΚΑ για τις αρχές του και ιδεώδη του καταναλωτή θρήνησε ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου τον Χαράλαμπο Δεληνταδάκη, ο οποίος απεβίωσε την ώρα που μιλούσε για την κάρτα πολίτη, την φοροκάρτα και την ΠΟΛ 1077. 

Το ΙΝΚΑ βρίσκεται μέσα στην λίστα των βασικών ομιλητών στην συγκέντρωση - συλλαλητήριο της 7 Φεβρουαρίου στις 3:00 μμ στα Προπύλαια, να είστε όλοι εκεί.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της κάρτας του πολίτη 
ΑΘΗΝΑ 27.01.16 


Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της κάρτας του πολίτη, της ηλεκτρονικής ταυτότητας, πραγματοποιείται την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου στις 3:00 μ.μ στα Προπύλαια στην Αθήνα, με την συμμετοχή φορέων και πολιτών, που αντιδρούν στην πλήρη κατάργηση της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. «Μέσω της κάρτας θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία, που αφορούν το προσωπικό, τραπεζικό, ιατρικό απόρρητο, ακόμα και συνήθειες της καθημερινότητας μας», δήλωσε στο IONION FM, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Πειραιά Άγγελος Πιλάτης και κάλεσε τους πολίτες να αναζητήσουν ηλεκτρονικά και να υπογράψουν το αίτημα για ακύρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας. 
Όπως ανέφερε ήδη στην Μεγάλη Βρετανία, αντέδρασε ένας μεγάλος αριθμός πολιτών και αποσύρθηκε. Ωστόσο στην Ελλάδα παρότι έχουν συγκεντρωθεί 150.000 υπογραφές, κατά της εφαρμογής του μέτρου, δεν υπάρχει ανάσχεση. 

Πληροφορίες στο ΙΝΚΑ Πειραιά τηλέφωνο 213 – 036 5056 και στο email inka.dikap@gmail.com. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: Ανακοινώθηκε επίσημα από την Πανελλήνια Κληρικολαϊκή επιτροπή (που αποτελείται από φορείς και συλλόγους) η πρόσκληση σύσσωμου του Ελληνικού λαού στην μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνεται στις 7 Φεβρουαρίου 2016 με ώρα έναρξης στις 15:00 στα Προπύλαια και μετά το πέρας των ομιλιών θα εξελιχθεί πορεία στην Βουλή των Ελλήνων (πλατεία Συντάγματος) στην Αθήνα.

ΟΧΙ στη νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ με ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ (ΠΛΙΝΘΙΟ) τύπου RFID (αναγνώριση με ραδιοσυχνότητα) – ΙΡΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΔΑΧΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

ΟΧΙ στο ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ της ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΟΧΙ στην ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ τύπου ΑΜΚΑ

ΟΧΙ στην ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ των ΑΓΟΡΩΝ που με όργανο τους την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ) απειλούν την ΖΩΗ – την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και την ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του ΠΟΛΙΤΗ.

ΟΧΙ στην ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ και την ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ των ΛΑΩΝ. Φταίνε οι ΚΥΒΕΡΝΟΝΤΕΣ και όχι οι ΛΑΟΙ.


Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΑΙΣΧΡΟΤΑΤΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ...

Δ.Τ. 550/01-2-2016
 ΑΙΣΧΡΟΤΑΤΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για τράπεζα πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα !!
Κατάπληξη προκαλεί η αισχρότητα και βαρβαρότητα της προκλητικής άρνησης της Τράπεζας Πειραιώς να συμμορφωθεί με το διατακτικό δικαστικών αποφάσεων αλλά και προσωρινών διαταγών των Ειρηνοδικών ανά την Επικράτεια, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα μια πρωτίστως παράνομη αλλά και απίστευτα αλαζονική συμπεριφορά στις νόμιμες και εύλογες διαμαρτυρίες των δανειοληπτών.
Μια είναι και η περίπτωση δανειολήπτη από την περιοχή Μεσολογγίου, ο οποίος υπέβαλε μετά της συζύγου του, την από 23-7-2015 και με αρ. κατ. 151/2015 (κοινή) αίτηση, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου, προκειμένου να υπαχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νόμου 3869/2010 και κατά την εκδίκαση του προδικαστικού συμβιβασμού, η Ειρηνοδίκης Μεσολογγίου εξέδωσε απόφαση προσωρινής διαταγής (συνταχθέντος προς τούτο του υπ΄ αρ. 205/2015 πρακτικού αποτυχίας επικύρωσης προδικαστικού συμβιβασμού και απόφασης προσωρινής διαταγής) με την οποία διατάχθηκε η αναστολή των παντός είδους καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος των αιτούντων και η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών τους στοιχείων.
Η Τράπεζα Πειραιώς όμως, παρά την έκδοση της παραπάνω προσωρινής διαταγής, εντελώς παράνομα και κακόπιστα, παραβίασε την παραπάνω εντολή της Ειρηνοδίκου Μεσολογγίου και αντιβαίνοντας ολοκληρωτικά στην ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, δέσμευσε όλα τα ποσά των επιδοτήσεων σε λογαριασμούς που διατηρούσε ο παραπάνω δανειολήπτης στην παραπάνω Τράπεζα τα οποία αφ ενός μεν δεν κατάσχονται ούτε καν από το δημόσιο, αφ ετέρου αποτελούν το μοναδικό έσοδο για την επιβίωση των αιτούντων, οι οποίοι σημειωτέον είναι μακροχρόνια άνεργοι.
Καλούμε σήμερα την Τράπεζα Πειραιώς να συμμορφωθεί άμεσα με το διατακτικό τόσο της παραπάνω προσωρινής διαταγής, όσο και των εν γένει δικαστικών αποφάσεων, καθότι η αυθαίρετη και όλως παράνομη άρνησή της, δηλαδή να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο δικαστικών αποφάσεων και προσωρινών διαταγών αποτελεί ποινικό αδίκημα και επισύρει ποινικές κυρώσεις, ενώ συγχρόνως οδηγεί τους δανειολήπτες σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο.

Κατατίθεται στον κο Εισαγγελέα η σχετική καταγγελία αναφορά παραβίασης δικαστικής απόφασης.