Απάντηση ΙΝΚΑΚυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού ...

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: κ. Σπυρίδων Δανέλλης, Γεώργιος Παπαστάμκο.
Κοινοποίηση: Λοιπούς Έλληνες Ευρωβουλευτές
ΘΕΜΑ. COM(2013)262final
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά»

Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές,
Το ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών)  με περισσότερο από 40 χρόνια διαρκούς παρουσίας, έχοντας τεράστιο ενεργητικό και με περισσότερο από 100.000 μέλη, έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στην παραδοσιακή καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.  Στην πρόσφατη συνεργασία μας με άλλες οργανώσεις τοποθετηθήκαμε επίσημα ενάντια στην κατάργηση του Κανονισμού που προετοιμάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο (κατάργηση που επιδιώκουν συμφέροντα των πολυεθνικών) σχετικά με την παραγωγή και διαθεσιμότητα σπόρων στην αγορά.
Στα πλαίσια αυτής της κατάργησης, υποστηρίζεται η… «διαθεσιμότητα διαπιστωμένων σπόρων», ανοίγοντας την αγορά μόνο στους σπόρους των πολυεθνικών, που έτσι θα ελέγχουν  πλήρως τη διατροφή με άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των Ευρωπαίων Πολιτών. 
Οι σπόροι που κυκλοφορούν στην αγορά από τις πολυεθνικές είναι ελεγχόμενα υβρίδια, δηλαδή επεξεργασμένοι σπόροι, που παραβιάζουν την φυσική ανάπτυξη των βιολογικών σπόρων, δημιουργώντας έτσι ελεγχόμενα είδη διατροφής.
Το ΙΝΚΑ στηρίζει την καμπάνια που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετέχουμε ενεργά στην διάσωση των παραδοσιακών σπόρων, όχι μόνο γιατί είναι κληρονομιά της αγροτικής παραγωγής της πατρίδας μας, αλλά γιατί πιστεύομαι ότι «είμαστε ότι τρώμε» και στην υγιεινή ζωή των Ελλήνων πολιτών δεν χωρούν πια ο Καρκίνος τα Καρδιαγγειακά και άλλες σοβαρές ασθένειες, αλλά και στην οικονομία  δεν μπορούν να αποφασίζουν πολυεθνικές και να εξοντώνουν κάθε μικρομεσαίο προμηθευτή.
Έχουμε όλοι μας χρέος να στηρίξουμε την παραδοσιακή γεωργία της χώρα μας, την αγροτική οικονομία, αλλά και την πολύ υψηλή ποιότητα αγροτικών προϊόντων. Έτσι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υποτιμήσει την ποιότητα ζωής μας με την εξάρτηση μας από ελεγχόμενους σπόρους. Μας χρειάζεται μια τεχνολογία  που να σέβεται τον Άνθρωπο και τη Φύση.
Για όλα αυτά σας παρακαλούμε να σεβαστείτε τις κοινές απόψεις και θέσεις από τα χιλιάδες μέλη μας (τα οποία με φροντίδα του ΙΝΚΑ θα ενημερωθούν για την ψήφο σας ) αλλά και των αρκετά εκατομμύριων μελών σε αντίστοιχες οργανώσεις  σε όλη την Ευρώπη, δείχνοντας έμπρακτα ότι ο ρόλος των πολιτικών είναι να εκπροσωπούν τον  Λαό της Ευρώπης   και όχι την μειοψηφία των πολυεθνικών, για αυτό σας ζητούμε να μην εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία ψηφίζοντας υπέρ της απόρριψης της στις 27/1/14 και στις 11/2/2014.

Αθήνα Ιανουάριος 2014

Το Γραφείο Τύπου του ΙΝΚΑ

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ ΑΕ


Tι αναφέρει μεταξύ των άλλων  η:
«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ Α.Ε.»
 […]
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆) προχώρησε στον εν λόγω έλεγχο µε την συγκρότηση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το Ν. 3074/02, άρθρο 1, παρ.1:
«Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωµάτων της δηµόσιας διοίκησης […]
Επισηµαίνεται ότι από την πορεία των οικονοµικών µεγεθών της εταιρίας προκύπτουν συγκεκριµένοι οικονοµοτεχνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναδιοργάνωσή της και τη µείωση του προσωπικού για λόγους οικονοµίας (ΑΠ 101/2009), δεδοµένου ότι οι µεγάλες ζηµίες που εµφανίζει ανά χρήση επιβαρύνουν το δηµόσιο σε µία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιµη για τη δηµοσιονοµική ανάταση της χώρας. Εάν δεν ληφθούν άµεσα τα απαραίτητα µέτρα, είναι βέβαιο ότι η εταιρία θα αποτελέσει άλλο έναν κρίκο στη µακρά αλυσίδα των ζηµιογόνων και προβληµατικών δηµοσίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας µετακυλίοντας ουσιαστικά το κόστος εσφαλµένων και παράτυπων οικονοµοτεχνικών και µικροπολιτικών επιλογών και αποφάσεων στον Έλληνα πολίτη.[…]
Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Ζ.1 Αστική ευθύνη
Να ασκηθεί κατά των µελών των ∆Σ της ΤΡΑΜ ΑΕ η εταιρική αγωγή του Κ.Ν.2190/1920 για τη ζηµία που υπέστη η εταιρία από τη διενέργεια των προσλήψεων προσωπικού ιδιαίτερα κατά την περίοδο από 01.03.2009 έως 02.09.2009. Η ευθύνη των µελών του ∆Σ ερείδεται στο άρθρο 22α του Κ.Ν.2190/1920 και στο άρθρο 3 του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της εταιρίας, σύµφωνα µε τα οποία τα µέλη του ∆Σ ευθύνονται για κάθε πταίσµα κατά τη διαχείριση.
Ζ.2 Ποινική ευθύνη
Να διαβιβαστεί η παρούσα στον αρµόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση της άσκησης ποινικής δίωξης κατά των µελών του ∆Σ της εταιρίας για παράνοµες πράξεις κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων (διενέργεια προσλήψεων) ιδιαίτερα κατά την περίοδο από 01.03.2009 έως 02.09.2009, µε τις οποίες ζηµίωσαν την περιουσία της εταιρίας. Η ποινική ευθύνη των µελών του ∆Σ ερείδεται στα άρθρα 54 επ. του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και στα άρθρα
256, 263Α ΠΚ.

Αθήνα, ∆εκέµβριος 2009
Σέργιος ∆ρόσος
Ειδικός Επιθεωρητής ΓΕ∆∆
Άγγελος Μπίνης
Επιθεωρητής-Ελεγκτής ΣΕΕ∆∆ […] ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ