Απάντηση ΙΝΚΑΚυριακή 1 Ιανουαρίου 2006

Tα επτά συν ένα (7+1) κεκτημένα του Καταναλωτικού Κινήματος Tα επτά συν ένα  (7+1) κεκτημένα

του Καταναλωτικού Κινήματος :


1.   Το (βασικότερο)  Δικαίωμα της Επιλογής.

2.   Το Δικαίωμα της Ενημέρωσης.

3.   Το Δικαίωμα της Ασφάλειας.

4.   Το Δικαίωμα της Εκπροσώπησης.

5.   Το Δικαίωμα της Αποζημίωσης.

6.   Το Δικαίωμα της Συνεχούς Εκπαίδευσης.

7.   Το Δικαίωμα του Υγιούς Περιβάλλοντος.


  +1.    Το (αυτονόητο) Δικαίωμα της Αξιοπρεπούς Διαβίωσης.