Απάντηση ΙΝΚΑΣάββατο 13 Οκτωβρίου 2012

ΟΧΙ: στη νέα ηλεκτρονική Ταυτότητα - Κάρτα του Πολίτη.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ΣΤΙΣ  3 μ.μ.
ΣΤΟ  ΠΕΔΙΟ  ΤΟΥ  ΑΡΕΩΣ  ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ:


ΟΧΙ: σκλάβοι, δούλοι και γκαρσόνια των «συμμάχων» της Ευρώπης. 
ΟΧΙ: στη νέα ηλεκτρονική Ταυτότητα - Κάρτα του Πολίτη. 
ΟΧΙ: στην ενοχοποίηση και την πτωχοποίηση των λαών.
Φταίνε οι κυβερνώντες και όχι οι λαοί. 
ΟΧΙ: στη Δικτατορία των Αγορών που με όργανό τους την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση απειλούν τη Ζωή, 
την Ελευθερία και την Περιουσία του πολίτη. 
ΟΧΙ: στην αριθμοποίηση του ανθρώπινου προσώπου.
ΟΧΙ: στη Νέα Τάξη Πραγμάτων.

 

Το ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών) και η


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΟΣ
( http://tinyurl.com/ap-inka)