Απάντηση ΙΝΚΑΤετάρτη 11 Ιουλίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ "ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ "ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ"

Το ΙΝΚΑ έστειλε το παρακάτω υπόμνημα και ζητά τα προγραμματιζόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά το νομοθετικό πλαίσιο και το προγραμματιζόμμενο κόστος των "νέων ταυτοτητων"


Προς 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αξιότιμοι,
Ενημερωθήκαμε, από το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της 14/6/2012, σχετικά με την έκδοση «νέων ταυτοτήτων».
Έχουμε δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα, e-mail και επιστολές από πολίτες που εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με το θέμα και τα στοιχεία νέας ταυτότητας.

Επειδή δεν αναφέρονται με σαφήνεια στο Δελτίο Τύπου τα στοιχεία της προγραμματιζόμενης νέας ταυτότητας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γραπτά, για τα πλήρη προγραμματιζόμενα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά της «νέας ταυτότητας» - ενδεικτικά δηλαδή:
1.      Αν προγραμματίζεται να εμπεριέχει τσιπ με επαφή ή RFID ή και τα δύο;
2.      Ποια στοιχεία, δεδομένα και συστήματα ασφαλείας προγραμματίζεται να περιέχει; ειδικότερα : προγραμματίζεται να περιέχει «ψηφιακή υπογραφή» (ποια τα προγραμματιζόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής), «βιομετρικά στοιχεία» (ποια τα προγραμματιζόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα περιεχόμενα τους), «φωτογραφία» ποια τα προγραμματιζόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφίας;
3.      Τα δεδομένα της, και τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη που θα εμπεριέχονται σε αυτήν, προγραμματίζεται να είναι όλα εμφανή και ευθέως αναγνώσιμα;
4.      Το προγραμματιζόμενο κόστος των «νέων ταυτοτήτων» - από την προγραμματιζόμενη αρχική χορήγηση μέχρι την προγραμματιζόμενη χορήγησή τους σε όλο τον πληθυσμό της χώρας - τους πόρους από τους οποίους θα αντληθεί το κόστος καθώς και τους αναδόχους και τη διαδικασία επιλογής τους - ακροθιγώς εννοείται.
Το τελευταίο, επειδή σε περίοδο κρίσης που ο πληθυσμός κυριολεκτικά πένεται και έχουμε 2.100 αυτοκτονίες, οι πολίτες είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητοι σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και οικονομικών επιλογών.
-Τέλος παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η προγραμματιζόμενη αντικατάσταση των δελτίων ταυτότητας.

Παρακαλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να διερευνήσουν αν εγκυμονούν κίνδυνοι παραβίασης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ή κίνδυνοι στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Με τιμή  ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιώργος Λεχουρίτης