Απάντηση ΙΝΚΑΤρίτη 12 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1077

ΙΝΚΑ – ΔΤ 352 12.06.12


ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΛ 1077
Αυτό το μέτρο και κάθε παρόμοιο,
Φακελώματος και Ξεγυμνώματος του πολίτη δ ε ν   θ α   π ε ρ ά σ ε ι.
Το ΙΝΚΑ προέβη  σε προσφυγή στη Δικαιοσύνη (αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ) προσβολής της εγκυκλίου του Υπουργείο Οικονομικών ΠΟΛ1077 (ΦΕΚ. Β 1141 της 10ης Απριλίου 2012), που θέλει να επιβάλλει την υποχρέωση σε υπηρεσίες, τράπεζες, δημόσια νομικά πρόσωπα και ιδιωτικές εταιρείες, να αποστείλουν όλες τις προσωπικές - οικονομικές πληροφορίες που έχουν, για κάθε πολίτη, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.
Η συγκεκριμένη εγκύκλιος συντάχθηκε κατά την προεκλογική περίοδο με έκδοση ΦΕΚ στα μέσα Απριλίου 2012 ενώ είχε προετοιμαστεί από την κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου.
Είμαστε αντίθετοι σε αυτή την εγκύκλιο, διότι προσβάλλει και καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα της Ελλάδος, τους Εθνικούς αλλά και Διεθνείς κανονισμούς.
Το ΙΝΚΑ ενημερώνει ότι με την ενέργεια αυτή συντελεί στην απόδοση της Δικαιοσύνης, για την προφύλαξη του προσωπικού απόρρητου κάθε φορολογούμενου πολίτη, μια που τα προσωπικά δεδομένα είναι προσωπικά και προστατεύονται, αλλά το βέβαιο, ότι, κανείς δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει την ασφάλεια τέτοιου συστήματος που θα το χειρίζεται εναλλασσόμενο μεγάλο πλήθος αγνώστων σε εμάς υπαλλήλων, σε επίπεδο διαδικτύου (κινούμενο σύννεφο – clouds).
Με την ΠΟΛ1077 επιδιώκεται, πράγματα που αποτελούν ευρωπαϊκή «πρωτοτυπία»:
Η άρση του τραπεζικού απορρήτου για όλους τους πολίτες χωρίς την υποχρεωτική συμβολή της Δικαιοσύνης, ομοίως και του ιατρικού απορρήτου και του απορρήτου των επικοινωνιών
Κατάργηση  του τεκμήριου  της αθωότητας.
Ελαχιστοποίηση  και εξάλειψη της νομοθεσία στην πρόσβαση προσωπικών δεδομένων.
         Καταπάτηση κάθε δικαιώματος  του πολίτη στην προσωπική ζωή και την προσωπικότητα.
Παραβίαση  κάθε Εθνικού  και Διεθνούς Νόμου που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα.
Τοποθέτηση  του πολίτη σε ανασφαλή θέση και έρμαιο των γνωστών διαδικτυακών κινδύνων, επίσης από τυχόν διεφθαρμένο δημόσιο υπάλληλο του υπουργείου και φυσικά της Τρόικας που θα έχουν όλοι αυτοί πρόσβαση και θα μπορούν καθένας τους να αξιολογεί και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα, κάθε ανύποπτου πολίτη. Επαναλαμβάνουμε  ότι το διαδίκτυο είναι κινούμενο σύννεφο – clouds.  
Φαίνεται ότι επιδιώκουν  να δημιουργήσουν, μια τεράστια βάση δεδομένων, για να προβλέπουν και να μπορούν να κατευθύνουν  κάθε μελλοντική δραστηριότητα του πολίτη ανεξαιρέτως. Η απαρίθμηση εδώ θα πάρει πολύ χώρο.
Δημιουργεί, την αρχή της αποδοχής συνεχιζόμενων παραβάσεων από τον κρατικό μηχανισμό και την άνευ ορίων και φραγμών θέσπιση νομοθετημάτων με την μέθοδο de facto.

Προφυλάσσουμε τα δικαιώματα μας που κατακτήθηκαν με αγώνες, την    περιουσία μας, την υγεία μας και την ασφάλεια της προσωπικής μας ζωής.